Heaven Beach Resort & Spa Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

İnternet sitemiz üzerinden bizimle paylaşabileceğiniz isim, telefon numarası, e-mail adresi, doğum tarihi ve diğer nüfus bilgileri, işyeriniz, kontak kişisi bilgileri, kredi kartı bilgileri ile İnternet sitemiz tarafından otomatik olarak toplanabilecek trafik bilgileri gibi kişisel veri niteliğindeki bilgileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz EREN TURİZM TEKSTİL DERİ İNŞ. SAN. TİC. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. unvanlı şirketimiz (“Şirket”) tarafından işlenmekte olup, bu verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Şirketimiz’ce her türlü idari ve teknik tedbir alınmaktadır. Topladığımız tüm kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Sitemiz üzerinden hizmet almanıza, rezervasyon yapmanıza ve sözleşme kurmanıza olanak sağlamak, satın aldığınız veya talep ettiğiniz hizmetlerimizle ilgili müşteri hizmetleri faaliyetleri yürütmek,
 • Hizmetlerimizle ve sitemizle ilgili sorularınıza yanıt vermek,
 • Onayınız halinde ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz reklam, çekiliş, tanıtım, duyuru ve kampanyalara ilişkin bilgileri tarafınıza göndermek, bu kapsamda ürün tercihlerinizi belirleyerek yalnızca sizi ilgilendirebilecek içeriklerin size ulaşması amacıyla analiz yapmak,
 • Veri analizi, güvenlik, test etme, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme gibi İnternet sitemizin işlevselliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler,
 • Muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek.

 

Alınan önlemlere karşın herhangi bir kişisel verinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında toplamış ve işlemekte olduğumuz tüm kişisel verileriniz ya açık rızanız ya da ilgili kanuni istisnalar kapsamında işlenmekte olup, söz konusu verileriniz yine açık rızanız veyahut kanuni istisnalar mevcut olduğu durumlarda Şirketimiz’in iştiraki olan diğer Lyra Grup Şirketleri, danışmanlarımız ve size hizmetlerimizi sunarken destek aldığımız iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürenin sonunda silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerine tabi tutulacaklardır.

 

Kişisel Veriler Kanunu uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak çeşitli haklara sahip olduğunuzu ve bu haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Bu kapsamda:

 • a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için Şirketimiz’ e yöneltebileceğiniz tüm taleplerinizi lütfen sorumlu personele aşağıdaki e-mail adresi üzerinden yazılı olarak iletiniz:

info@heavenbeach.com